Albe de Coker - CO2 neutraal drukwerk

 • Drukkerij Albe de Coker - CO2 neutraal drukwerk
 • Drukkerij Albe de Coker - Zonne-energie
 • Drukkerij Albe de Coker - IPA
 • Drukkerij Albe de Coker - ISO
 • Drukkerij Albe de Coker - ISOq

Milieubeleid en duurzaam ondernemen.

Wij beseffen dat drukwerk - vaak onterecht - als milieubelastend wordt beschouwd. Daarom besteden we meer dan gewone aandacht aan duurzaam ondernemen. Als Albe De Coker uw partner is voor uw drukwerk weet u dat er milieubewust geproduceerd wordt.

Het beheersen en verminderen van de milieu-impact van Albe De Coker is een essentieel en actief onderdeel van onze dagdagelijkse bedrijfsvoering. Na een initiële milieubeoordeling, begin 2010, samen met externe experts, is de inventarisatie van alle milieu-aspecten afgerond.

Thema’s als gebruik van duurzame energie, onderzoek naar milieuvriendelijkere vervangproducten, verminderen van afvalvolumes, reduceren van grondstoffenverbruik en een “meten is weten”-programma zijn krachtlijnen van ons milieu-beleid.

Maar we kijken uiteraard verder dan onze eigen muren en communiceren met klanten en leveranciers op vlak van efficient papiergebruik, advies over papier afkomstig van duurzame bosbouw, permanent zoeken milieuvriendelijkere vervangproducten, naar gebruik van bulkverpakkingen en gegroepeerde transporten.

Drukkerij Albe de Coker

Het milieubeleid is:

 • Voldoen aan de relevante milieuwetgeving en andere eisen.
 • Het rationeel en waar mogelijk minder gebruik van water, energie en grondstoffen.
 • Verantwoord omgaan met gevaarlijke producten en zoeken naar een verminderd gebruik of minder schadelijke vervangproducten.
 • Het verminderen, selectief inzamelen en correct verwijderen van afvalstoffen.
 • Het opstellen van instructies en werkwijzen om milieucalamiteiten te vermijden.
 • Het bevorderen van milieubewust handelen van alle werknemers door opleiding en instructies.
 • Het verstrekken van informatie en advies aan klanten over milieuvriendelijke manieren van produceren.
Albe de Coker
Industrieterrein Polderstad
Boombekelaan 12
2660 Antwerpen (Hoboken)

T +32 3 830 30 00
F +32 3 830 33 89
 

Offset.

Drukkerij Albe de Coker - Onze drukpersen

Albe De Coker is één van de belangrijkste vellenoffsetdrukkerijen van België. We vinden het dan ook essentieel om met de modernste persen te werken.

In het voorjaar van 2011 installeren we drie nieuwe KBA Rapida 106 persen. Een 10-kleurenpers, een 8-kleurenpers en een 5-kleurenpers met lakunit. Al onze persen beschikken over een systeem om simultaan alle platen te wisselen. Bovendien zijn ze uitgerust met een in-line kleurcontrolesysteem. Dit betekent dat elk vel in de pers gecontroleerd wordt op eventuele kleurafwijking zodat dit automatisch gecorrigeerd kan worden.

Moderne machines resulteren in efficiënte productie van hoge kwaliteit. Moderne machines betekenen ook milieuvriendelijk produceren:

 • 30% minder energieverbruik
 • minder papierafval, inschiet gereduceerd met 60%
 • minder isopropylalcohol